3264x450.JPG
Poslední aktualizace
02.02.2022
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru travního porostu v Žirovnici, v ulici Hradecká. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru suché trávy na ploše cca 20x40 m. Jednotka na likvidaci požáru nasadila 1 x vysokotlaký proud a 1 x proud C. Z důvodu šíření požáru k rozvodně el. proudu, byla prvotní likvidaci požáru provedena pomocí lopat. Po ukončení zásahu sbalila jednotka materiál a vrátila se zpět na základnu. Na místě dále zasahovala jednotka HZS Kamenice nad Lipoua a JSDH Počátky.
14.10.2020     Autor: Admin

V sobotu byla naše jednotka vyslána s CAS 20 Scania a DA 9 Ford Transit k dopravní nehodě za obcí Stranná. Jednotka po příjezdu na místo a provedeném průzkumu zjistila, že se jedna o DN bez zranění. Po příjezdu jednotky.....
Více v článku.
20201010 DN Stranná-Rodínov (2).jpg
20201010 DN Stranná-Rodínov (3).jpg
14.10.2020     Autor: Admin

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděla jednotka s CAS 20 Scania na pomoc posádce ZZS s transportem pacienta do vozidla ZZS v obci Cholunná.
4. 10. 2020     Autor: Admin

Ve středu po šesté hodině ranní, byla naše jednotka vyslána na pomoc s transportem osoby do vozidla ZZS zde v Žirovnici.
4.10.2020     Autor: Admin

Ve středu, 23.9. byla vyslána jednotka na požár kamen v RD v obci Počátky. Po příjezdu na místo zásahu, bylo po dohodě z velitelem zásahu domluveno, že na místě zůstane CAS 32 T148 jako záloha. CAS 20 SCANIA byla poslána zpět na základnu. Na místě události zasahovala dále jednotka SDH Počátky a HZS Kamenice nad Lipou.
3. 10. 2020     Autor: Admin

V neděli v ranních hodinách vyjížděla naše jednotka k transportu pacienta z podkroví RD do vozidla ZZS.
3. 10. 2020     Autor: Admin

V pondělí krátce před druhou hodinou odpoledne vyjížděla naše jednotka s CAS 20 Scania k dopravní nehodě dvou automobilů se zraněním. Po příjezdu na místo události ošetřovala posádka ZZS dvě zraněné osoby a jednotka provedla stabilizaci a zajištění vozidel, provedla zasypání uniklých kapalin z vozidla a provedla odpojení akumulátorů. Po zdokumentování nehody .....
Více v článku.
1599499436972.jpg
1599499436961 (1).jpg
21.08.2020     Autor: Admin

Naše jednotka byla vyslána na požár haly v areálu firmy v Žirovnici. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se jedná o hlášenou událost pomocí EPS. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.
21.08.2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána na likvidaci nebezpečného hmyzu ve výšce 7 m v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se nachází vosí hnízdo v prostoru střechy. Jednotka provedla pomocí nastavovacího žebříku mechanické odstranění a prostor, kde se hnízdo nacházelo vystříkala přípravkem k tomu určeným.
Po provedeném úklidu materiálu se vrátila zpět na základnu.
21.08.2020     Autor: Admin

Dnes v dopoledních hodinách vyjížděla naše jednotka s CAS 20 Scania k transportu pacienta do vozidla ZZS zde v Žirovnici.
06.08.2020     Autor: Admin

V úterý podvečer byla naše jednotka vyslána KOPIS HZS s CAS 20 Scania k transportu pacienta do vozidla ZZS zde v Žirovnici.
21.07.2020     Autor: Admin

Dnes v dopoledních hodinách vyjížděla naše jednotka s CAS 20 Scania k transportu pacienta do vozidla ZZS zde v Žirovnici.
ZÁSAHY ROK 2020
1. 1. - 31.12.
Druh události Počet zásahu
Požár 11
Dopravní nehoda 2
Únik neb. látek 0
Technická pomoc 38
Ostatni pomoc 6
Planý poplach 2
Celkem 59
V pondělí vyjížděla naše jednotka k úklidu komunikace a přilehlého parkoviště u hřbitova v Žirovnici od nečistot z probíhajících stavebních prací. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se na parkovišti a přilehlé komunikace ve směru ze Žirovnice na Zdešov, nachází kluzké bahno z probíhajících stavebních prací na staveništi. Jednotka pomocí asanační lišty provedla oplach povrhu parkoviště a přilehlé komunikace. Po provedeném oplachu jednotka ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána s CAS 20 Scania na odstranění stromů a zprůjezdnění uzavřené komunikace ve směru ze Žirovnice do obce Stojčín. Po příjezdu na místo události provedla jednotka pomocí MP Stihl rozřezání třech stromů přes šířku komunikace. Následně provedla odklizení nečistot z komunikace. Jednotka následně ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána s CAS 20 Scania na odstranění stromů ve směru Žirovnice do obce Stojčín. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum při kterém zjistila, že z důvodu špatných povětrnostních podmínek a bezpečnosti zasahujících hasičů nemohla jednotka komunikaci zprůjezdnit. Po domluvě s operačním střediskem o neprůjezdnosti silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána s CAS 20 Scania na pomoc posádce ZZS s transportem pacienta V Žirovnici. Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela posádka ZZS, byla osoba umístěna z postele do vakuové matrace a následně transportována do vozidla ZZS, které se nacházelo cca 50 m od místa.
Dne 23.11.2020 vyjížděla naše jednotka k tlakování kanalizace do místní firmy. Jednotka provedla pročistění dešťové kanalizace pod budovou a po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána s CAS 32 T 148 k tlakování kanalizace do ulice Barvířská v Žirovnici. Po příjezdu na místo události a domluvě s majitelem bylo zjištěno, že došlo k zanesení kanalizačního sběrače nečistotami z přilehlé komunikace. Jednotka provedla odstranění nečistot ze sběrače a tlakování celého potrubí do nedalekého potoka. Po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána k úklidu nebezpečně znečištěné komunikace mezi obcemi Litkovice - Štítné a v obci Litkovice. Jednotka po příjezdu na místo události provedla pomoc nárazníkové proudnice a asanační lišty úklid komunikace od nečistot z lesa v délce cca 2 km. Po provedeném úklidu komunikace se vrátila zpět na základnu.
14.07.2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána na pročištění přejezdové kanalizační vpusti na komunikaci v ulici Nádražní v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vlivem silných dešťů došlo k naplavení nečistot do vpusti a voda se rozlévala přes komunikaci. Jednotka provedla postupné odplavení nečistot a uvolnění vpusti pod celou komunikací. Po jejím pročištění ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
14.07.2020     Autor: Admin

Jednotka vyjela na hráz rybníka Budín, kde se na bezpečnostním přelivu a odtoku pod ním nacházeli naplavené kmeny a větve. Jednotka po provedeném průzkumu provedla jejich odstranění pomocí trhacího háku. Po odstranění naplavenin ukončila jednotka zásah a dále provedla monitoring přelivu na rybníku Hájek a rybníku Nový, kde...
Více v článku.
IMG_2006.jpg
IMG_2019.jpg
14.07.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána k hlášené události do ulice U Továrny na čerpání vody. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k vzedmutí vodní hladiny (cca 30 cm) na rybníku Mlýnský vlivem naplavení kusů dřev a rákosu do stavidel. Jednotka provedla pomocí trhacích háků postupné odstraňování naplavenin ze stavidel a jejich celkové pročištění. V době našeho odjezdu klesla hladina rybníka cca o 15 cm. Po ukončení prací na rybníku Mlýnský, přešla jednotka na kontrolu rybníka hutní...
Více v článku.
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána na hlášený požár viditelný od Žirovnice směrem na Litkovice. Po příjezdu na místo události kontaktoval VZ na místě dozorující osobu, která potvrdila, že má událost ohlášenou. Po komunikaci s KOPIS HZS kraje, bylo domluveno, že jednotka provede průzkum na komunikaci z Litkovic do Žirovnice a podá zprávu. Během odjezdu kontaktoval VZ ohlašovatele, který potvrdil, že vidí na místě události kterou ohlašovat vozidla hasičů. VZ toto ohlásil na KOPIS, že se jedná o plány poplach a jednotka se vrací zpět na základnu.

Tato událost byla první oficiální událost nového zásahového vozidla jednotky SDH města Žirovnice CAS 20 SCANIA.
14.07.2020     Autor: Admin
 

Dne 1.6. 2020 naše jednotka vyjížděla na zajištění studánky v lese. Hrozilo zde nebezpečí pádu do studně. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o studnu s průměrem 2 m, hloubkou 3 m a v době příjezdu zde bylo 2 m vody. Studna byla vystavěna z betonových segmentů. Vrchní segmenty byly spadlé ve vodě.

Více v článku.

4fd47ddc-51e1-4e90-9a5d-d614b79b8bde.jpg
b914a647-1223-418b-b5f1-964cec1f4903.jpg
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka vyjela do obce Štítná, kde provedla dovoz vody do napajedla a propláchnutí vodovodního potrubí pro skot.
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána k odstranění nebezpečného hmyzu do ulice Sídliště v Žirovnici, kde se ve výšce 1,5m na stromě nacházelo hnízdo nebezpečného hmyzu, který napadal obyvatele domu. Zasahující jednotka setřepala roj do odchytového pytle a zlikvidovala za pomocí přípravku k tomu určenému.
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána k oplachu komunikace od nánosů bahna v Žirovnici od areálu fotbalového hřiště. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se na komunikaci nachází vrstva bahna v délce cca 700 m. Jednotka provedla oplach bahna z komunikace pomocí otočné nárazníkové proudnice a asanační lišty. Na oplach komunikace bylo použito 20.000 litrů vody. Po oplachu komunikace ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
IMG_1151.JPG
IMG_1149.JPG
16.06.2020      Autor: Admin
 
Dne 11.5. byla naše jednotka vyslána KOPIS s CAS 24 Liaz na otevření uzavřených prostor na žádost PČR v Žirovnici. Po příjezdu na místo byla na místě PČR, která nařídila otevření dveří. Po nenásilném otevření dveří pro PČR, ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána s CAS 32 Tatra k nouzovému dovozu vody do obce Litkovice. Po příjezdu na místo, bylo po domluvě zjištěno, že se voda podařila zprovoznit před naším příjezdem. Jednotka se tedy vrátila zpět na základnu.
16.06.2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána s CAS 24 Liaz a CAS 32 Tatra k hlášenému požáru nízké budovy do obce Častrov. Již během příjezdu bylo viditelné, že je požár stodoly v plném rozsahu. Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela místní jednotka vyvedla naše jednotka s DP 3 osoby.

Více o požáru zde:
WWW.POŽÁRY.CZ
IMG_0597.JPG
IMG_0752.JPG
11.04.2020     Autor: Admin

V sobotu byla naše jednotka vyslána s CAS 24 LIAZ k hlášenému požáru pařezu v lese u obce Stojčín. Po příjezdu na místo události, bylo průzkumem zjištěno, že došlo k opětovnému rozhoření vyvráceného pařezu. Jednotka na likvidaci nasadila 1 x proud C, po celkovém proliti místa a průzkumu okolí, bylo nalezeno ještě jedno místo, které naše jednotka následně prolila. Po celkové likvidaci a úklidu materiálu ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
IMG_0666.JPG
IMG_0676.JPG
16.06.2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána do firmy v obci Litkovice, na dovoz vody do kravína, za nefunkční zařízení.
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla povolána s CAS 24 LIAZ a CAS 32 T 148 na požár lesa do obce Jakubín. Po příjezdu k zásahubylo rozvinuto vedení B s rozdělovačem a 2 proudů C. Dále bylo prováděno dohašování za pomocí ručního nářadí. Po provedené likvidaci požáru ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu. 
16.06.2020     Autor: Admin
 
V pondělí 6.4.2020 byla naše jednotka vyslána s CAS 24 Liaz a CAS 32 T 148 k hlášenému požáru lesa u obce Stojčín. Po příjezdu na místo události, bylo průzkumem zjištěno, že došlo k rozšíření požáru po pálení v lese na ploše cca 175 x 40 metrů. Jednotka provedla v prvotním zásahu zamezení šířícího požáru a odříznutí od zdravého lesa. Po příjezdu jednotky SDH Počátky provedli jednotky uhašení zasažené části po jejím obvodu a následně postupovali v likvidaci ohnisek a prolévání lesa od zadní zasažené části směrem k vozidlům CAS. Na likvidaci události bylo nasazeno celkem 4 x proud C a 3 x proud D a v obci Stojčín bylo zřízeno čerpací stanoviště dálkové dopravy vody. Po provedené likvidaci a obhlídce lesa byl zásah VZ ukončen a zbylá jednotka se vrátila zpět na základnu.
IMG_0447.JPG
16.06.2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána na hlášené odstranění stromu z komunikace do ulice Popelínská v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že došlo k vyvrácení stromu, který zasahoval do 3/4 vozovky. Jednotka provedla jeho rozřezaní a odstranění z komunikace. Po provedení úklidu komunikace ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
IMG_0434.JPG
IMG_0437.JPG
24. 2. 2020     Autor: Admin
 

Jednotka byla povolána 6.3.2020 na požár skládky do obce Stojčín. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že zde došlo k požáru skládky dřeva. Na likvidaci požáru bylo nataženo vedení B s rozdělovačem a s 3 proudy C z CAS 24 Liaz. Po rozebrání uskladněného dřeva a provedené likvidaci požáru ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
Na místě události dále zasahovala jednotka HZS Kamenice nad Lipou, JSDH Počátky a JSDH Stojčín.

b9eeeca4-3753-4ef8-9992-7a800e182dd5.jpg
IMG_0708.JPG
24.02.2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru travního porostu v Žirovnici, v ulici Hradecká. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru suché trávy na ploše cca 20x40 m. Jednotka na likvidaci požáru nasadila 1 x vysokotlaký proud a 1 x proud C. Z důvodu šíření požáru k rozvodně el. proudu, byla prvotní likvidaci požáru provedena pomocí lopat. Po ukončení zásahu sbalila jednotka materiál a vrátila se zpět na základnu. Na místě dále zasahovala jednotka HZS Kamenice nad Lipoua a JSDH Počátky
IMG_9893.JPG
IMG_9894.JPG
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána na hlášenou technickou událost do jedné z firem v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zanesení kanálové vpusti v prostoru nákladové rampy, kde docházelo k zadržování dešťové vody. Jednotka provedla pomocí 1 x proud C jeho tlakování této vpusti. Po pročištění ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
24. 2. 2020     Autor: Admin

Naše jednotka byla vyslána dne 14.2.2020 na vyčištění komunikace ve směru ze Žirovnice na obec Stojčín. Jednotka provedla oplach vozovky jedním proudem C na hrázi rybníka Budín a po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána na požár pilin vyskladněných ze sila na louce v blízkosti areálu firmy v Počátkách.Jednotka provedla průzkum na místě události a po poradě s VZ zůstala na místě jako záloha.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Dne 11.2.2020 byla naše jednotka vyslána na likvidaci zavěšeného stromu přes komunikaci ve směru ze Žirovnice na obec Metánov. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o částečně vyvrácený strom. Jednotka provedla rozřezání pomocí motorové pily a následné odklizení z komunikace. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
24. 2. 2020      Autor: Admin
 
Jednotka se při návratu z předešlého zásahu dostavila k vyvrácenému stromu, který bránil průjezdu přes celou šíři komunikace cca 1 km před obcí Žirovnice. Jednotka provedla jeho odstranění mocí motorové pily, ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Jednotka po ukončení předešlého zásahu přijala do obce Stojčín a cca 50 m před odbočkou na Popelín se nacházel vzrostlý smrk přes celou šíři komunikace. Jednotka provedla rozřezání pomocí motorové pily a odklizení z komunikace. Po zprůjezdnění komunikace pokračovala jednotka dále ve směru na Popelín a Žirovnici.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla vyslána k hlášenému odstranění stromu na komunikaci ze Žirovnice do obce Stojčín. Jednotka po příjezdu na místo události zjistila, že se vyvrácený strom nachází zaklesnutý v druhém stromu přes celou šíří komunikace. Bylo provedeno odříznutí stromu a stažení pomocí lanového navijáku a jeho následně rozřezání a odstranění mimo komunikaci.
24. 2. 2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána na pomoc osobě do domu s pečovatelskou službou v Žirovnici.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
V pondělí v odpoledních hodinách byla naše jednotka vyslána k další události na likvidaci stromů spadlých přes komunikaci Žirovnice směr Štítné. Jednotka provedla rozřezání třech stromů pomocí motorové pily a následné odstranění ze silnice. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
V odpoledních hodinách byla naše jednotka vyslána na likvidaci stromu přes silnici ve směru ze Žirovnice na obec Metánov. Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a následné odstranění z komunikace. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Dne 10.2.2020 byla jednotka vyslána na vyvrácené stromy přes komunikaci, která byla neprůjezdná. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná 12 stromů přes komunikaci ve směru ze Žirovnice do obce Metánov. Jednotka pomoci MŘP provedla jejich odstranění z komunikace, silnice byla zametena a opět zprůjezdněna.
24. 2. 2020     Autor: Admin
 
Jednotka byla při zpáteční cestě z předchozího zásahu vyslána na strom přes komunikaci, která byla částečně průjezdná. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná strom přes část komunikace ve směru ze Žirovnice na obec Zdešov. Jednotka provedla odklizení mimo vozovku za pomoci MŘP a po dobu zásahu byla řízena doprava v místě události.
1
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one