3264x450.JPG
Poslední aktualizace
02.02.2022
ZÁSAHY ROK 2019 - 31.12.2019
Druh události Počet zásahu
Požár 14
Dopravní nehoda 3
Únik neb. látek 0
Technická pomoc 37
Ostatni pomoc 5
Planý poplach 4
Celkem 63
28. 12. 2019     Autor: Admin

Dnes v dopoledních hodinách vyjížděla naše jednotka na žádost KOPIS HZS Kraje Vysočina k hlášenému požáru sazí v komíně do obce Častrov. Na místě dále zasahovala jednotka HZS Kamenice nad Lipou, JSDH Počátky.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla k tlakování kanalizační propusti do ulice Perleťová v Žirovnici.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla k otevření RD pro posádku ZZS v Žirovnici.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru po pálení v blízkosti obce Zdešov. Jednotka na místě události provedla dohašení ohniska po pálení.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla s CAS 32 k čištění znečištěné nebezpečné komunikace do obce Štítné
26. 12. 2019      Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru objektu v obci Rodinov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na hlášený požár dílny do obce Vesce. Po příjezdu na místo události spolupracovala s místní jednotkou SDH Počátky na likvidaci události.
26. 12. 2019     Autor: Admin

V neděli vyjížděla naše jednotka k hlášenému požáru bývalého kravína do obce Rodínov. Na likvidaci požáru se podílela jednotka s CAS 24 Liaz, CAS 32 T 148, DA Ford Transit a 14 členy jednotky. Na místě události bylo zjištěno, že se jedná o požár bývaleho kravína, kde probíhala výroba peletek. 
KRPJ-110794PŘ-2019-161713 (3).JPG
KRPJ-110794PŘ-2019-161713 (5).JPG
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla s CAS 24 Liaz a DA L1Z Ford Transit na hlášenou dopravní nehodu se zraněním do ulice Smetanova v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních automobilů. Jednotka ihned poskytla zraněné osobě předlékařskou první pomoc do příjezdu posádky ZZS. Provedla zajištění a protipožární opatření na vozidlech a zasypání uniklých provozních náplní. Po příjezdu PČR a prošetření dopravní nehody a příjezdu odtahové služby provedla úklid vozovky a zprůjezdnění komunikace. Během likvidace události, byla naše jednotka vyslána s CAS 24 Liaz a CAS 32 T148 k požáru lesa.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka přejížděla z předešlé události k hlášenému požáru lesního porostu k obci Prostý. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru mýtiny o rozloze 40 x 30 m. Po domluvě s velitelem zásahu nasadila jednotka na likvidaci 1 x vysokotlaký proud. Po provedené lokalizaci a likvidaci požáru ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla k hlášené likvidaci nebezpečného hmyzu na pozemku u RD v obci Stojčín ve směru na Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se vosy nachází na zahradě z důvodu popadaných švestek. Likvidace tedy nebyla v silách jednotky. Jednotka ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
26. 12. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla k odstranění nebezpečného hmyzu do ulice Fügnerova v Žirovnici. Po příjezdu na místo události provedla jednotka likvidaci roje sršňů. Po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.
3 .9. 2019     Autor: Admin

Dne 22. 8. 2019 byla naše jednotka vyslána na adresu Sídliště v Žirovnici k likvidaci obtížného hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v izolaci fasády 4 patrového domu a to ve vzdálenosti cca 2,5 m pod převisem střechy. Jednotka provedla výstup na plochou střechu a pomocí lezeckého vybavení provedl lezec přiblížení a mechanické odstranění sršního hnízda, následně byl prostor vystříkán prostředkem pro hubení vos a sršňů. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla do místní firmy kde provedla počištění svodu a vedení pomocí tlakové vody. Po ukončení zásahu se vrátila jednotka zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla v Žirovnici do ulice Havlíčkovo náměstí, kde provedla ve spolupráci s TS Žirovnice pročištění sběrače a odpadního vedení pomocí tlakové hadice D. Po pročištění ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě na komunikaci Štítné - Nová Včelnice. Po příjezdu na místo události, kde se nacházela posádka ZZS, která měla v péči zraněnou řidičku bylo zjištěno, že došlo k nárazu osobního automobil Škoda Fabia combi do stromu, po kterém se vozidlo přetočilo na střechu a nacházelo se mimo komunikaci. Zraněná osoba byla z vozidla vyproštěna a vozidlo převráceno zpět na kola před naším příjezdem. Jednotka provedla zajištění a protipožární opatření na vozidle a zajistila místo dopravní nehody. Po příjezdu jednotky HZS Kamenice nad Lipou, které bylo místo události předáno se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla k ohlášené likvidaci nebezpečného hmyzu do ulice Nová v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se nachází vosí roj v okrasném špalku před domem. Jednotka provedla odstranění nebezpečného hmyzu, ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Dne 4.8.2019 byla naše jednotka vyslána k záchraně zaklíněného psa pod kládami. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o sesunutou hranici klád na psa. Jednotka provedla částečné rozebrání hranice a tím uvolnila psa ze sevření, byl vyproštěn bez zranění. Po předání psa majiteli se jednotka vrátila zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na hlášené čištěné drenážní a vsakovací trubky na fotbalový stadion v Žirovnici. Po příjezdu na místo zásahu, kde čekal správce areálu, bylo zjištěno, že došlo k naplavení nečistot do vsakovací trubky pod fotbalovým hřištěm. Jednotka provedla pročištění trubky od naplavenin, ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na odstranění vosího hnízda z garáže rodinného domu v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se v garáži pod střechou nachází vosí roj a menší hnízdo. Jednotka provedla pomocí vysavače odstranění vos a hnízdo odřízla do pytle a zlikvidovala.
3. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na hlášený požár EPS do místní firmy. Po příjezdu na místo události, kde se nacházel správce objektu a provedeném průzkumu celého objektu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach a poplach byl spuštěn vlivem velkého tepla v nevyužívaném objektu. Jednotka po domluvě se správcem objektu ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
3. 9. 2019     Autor: Admin

V pátek v odpoledních hodinách vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra a CAS 24 Liaz na hlášený požár strniště se slámou a nesklizeného obilí na poli ve směru ze Žirovnice do obce Zdešov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že došlo k požáru na ploše cca 120 x 60 m. Jednotka provedla likvidaci několika ohnisek požáru pomocí vodních proudů z obou vozidel. Po přeorání zasažené plochy ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu. Na likvidaci události se dále podílela jednotka HZS Kamenice nad Lipou a SDH Počátky.
Více v článku.
IMG_5814.JPG
3. 9. 2019     Autor: Admin

V neděli 21.7. vyjížděla naše jednotka s CAS 24 Liaz do domu s pečovatelskou službou v Žirovnici na pomoc posádce ZZS s transportem pacientky do vozidla ZZS.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na čerpaní vody z vodovodní jímky. Po odčerpání vody provedla pročištění odpadní trubky do kanalizace. Po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána na otevření uzavřených prostor v Žirovnici, kde se uvnitř nacházela zraněná osoba. jednotka provedla odfrézování FAB a otevřela uzamčené dveře a umožnila posádce ZZS ošetření zraněnou osobu. Jednota následně provedla transport osoby do vozidla ZZS a pro PČR zabezpečení vchodových dveří. Po ukončení zásahu se vrátila jednotka zpět na základnu.
9. 7. 2019      Autor: Admin

Jednotka vyjela s CAS 24 Liaz do obce Štítné k čerpání vody do místního kulturního domu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru pánských toalet, kde se má nacházet jedna zraněná osoba. Po příjezdu na místo události a přebraných informacích od vrátného provedla jednotka hasební zásah a evakuaci zraněné osoby mimo postiženou oblast a byla ji poskytnuta neodkladná první pomoc. Pro provedeno likvidaci požáru a ukončení zásahu bylo provedeno vyhodnocení cvičení a provedena prohlídka celého areálu firmy.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána ke spolupráci se složkami IZS do obce Počátky, na pátrání po seniorce. Jednotka po příjezdu na místo události byla prováděla pátrání po seniorce dle instrukcí PČR. Po informaci, že byla seniorka nalezena u příbuzných, ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru do skladu v Počátkách. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná pouze o planý poplach. Jednotka se tedy po domluvě s VZ vrátila zpět na základnu.
7. 9. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla do obce Štítné na dovoz vody do místního zemědělského objektu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášenému zahoření nečistot v odsavači od strojní brusky v místní firmě. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k uhašení požáru pomocí PHP zaměstnancem před naším příjezdem. Po ukončení zásahu se vrátila jednotka zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na technologickou pomoc dovoz užitkové vody do studny do obce Štítné.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k hlášené neprůjezdné komunikaci ve směru z obce Cholunná do obce Jakubín. Jednotka po příjezdu na místo události odstranila dva vzrostlé stromy. Po zprůjezdnění komunikace ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána KOPIS kraje Vysočina na odstranění stromu z komunikace ve směru ze Žirovnice do obce Stojčín. Jednotka po příjezdu na místo události provedla odstranění jednoho stromu z komunikace. Následně ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na hlášený požár několika stromů podél komunikace z Počátek do obce Stojčín. Po příjezdu na místo události cca 100 m před obec Počátky, kde již zasahovala místní jednotka bylo zjištěno, že došlo k zahoření několika vzrostlých stromů. Jednotka po poradě s velitelem zásahu vyčkala na místě události v záloze až do příjezdu jednotky HZS Kamenice nad Lipou. Následně se vrátila zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Ve čtvrtek vyjížděla naše jednotka do lesní školy v Žirovnici, kde vlivem nízkého stavu hladiny vody a čerstvé výsadbě stromků by docházelo k usychání čerstvé výsadby. Jednotka zde provedla její prolití.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 vyjížděla naše jednotka s CAS 24 Liaz a DA Ford na hlášenou událost vytažení osoby z hloubky do obce Stranná.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Ve čtvrtek 4.4.2019 vyjížděla naše jednotka na hlášený požár lesního porostu u obce Jakubín. Po příjezdu CAS 32 T 148 na místo zásahu ihned nasadila 2 x proud k likvidaci požáru na zasažené ploše. Po příjezdu vozidla CAS 24 Liaz nasadila 1 x proud. Po provedené likvidaci požáru ukončila jednotka zásah a na pokyn velitele se vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

V neděli byla naše jednotka vyslána na požár komínu do obce Metánov, v katastrálním území Častrov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár komínového tělesa bez plamenného hoření. Jednotka provedla kontrolu spotřebiče a komína v celé jeho délce a vyčkala příjezdu jednotky HZS Kamenice nad Lipou. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 
9. 7. 2019     Autor: Admin

Po návratu z předešlého zásahu a doplnění PHM, byla naše jednotka vyslána k odstranění 7 vyvrácených stromů na komunikace ze Žirovnice do obce Metánov. Jednotka po příjezdu na místo události provedla likvidaci stromů pomocí motorové pily a lanového navijáku na CAS. Po kompletním zprůjezdnění komunikace ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána k odstranění spadlého stromu na komunikaci ve směru ze Žirovnice do obce Stranná. Jednotka na této komunikaci odstranila větší větev, která částečně zasahovala do komunikace a pokračovala dále k odstranění 4 vyvrácených stromů na komunikaci ze Štítné do obce Litkovice. Po odstranění těchto stromů a návratu na základnu, jednotka narazila na dalších několik vyvrácených stromů nedaleko obce Litkovice, které pomocí motorové pily odstranila a vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Naše jednotka vyjížděla k likvidaci dalších popadaných stromů, a to na komunikaci ze Žirovnice do obce Popelín. Jednotka po příjezdu na místo události provedla odstranění 2 vyvrácených stromů.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka přejížděla cca o 1 km dále ve směru na Žirovnici, kde se přes celou šíři komunikace nacházelo 7 vyvrácených stromů. Z důvodu velkého nebezpečí vlivem silného větru při jejich likvidaci, jednotka přerušila zásah a vrátila se zpět na základnu.
9. 7. 2019     Autor: Admin

V neděli ve 23:23 byla naše jednotka vyslána k odstranění stromu na komunikaci mezi obce Cholunná a Jakubín. Jednotka na místě provedla odstranění stromu pomocí motorové pily. Po ukončení zásahu, přejížděla naše jednotka k další události.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka zasahovala u odstranění 3 stromů na komunikaci ze Žirovnice do obce Metánov. Jednotka provedla jejich odstranění pomocí motorové pily.
9. 7. 2019     Autor: Admin

V neděli v ranních hodinách byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě se zraněním a možným vyproštěním osob na komunikaci ve směru ze Žirovnice na Zdešov, kde došlo k nárazu osobního automobilu do stromu. Na místě dále zasahovala jednotka HZS Kamenice n/L, SDH Počátky, ZZS Počátky a LZS Jčk.
Více v článku.
IMG_3476.JPG
IMG_3490.JPG
9. 7. 2019     Autor: Admin

V neděli krátce po půlnoci byla naše jednotka vyslána s DA Ford Transit k odstranění stromů z komunikace ve směru ze Žirovnice na obec Popelín
9. 7. 2019     Autor: Admin

V sobotu byla naše jednotka vyslána k odstranění popadaných stromů na železniční trati Počátky-Žirovnice - Jindřichů Hradec a na motorový vlak. Jednotka zde spolupracovala s jednotkou SDH Počátky.
9. 7. 2019     Autor: Admin

Jednotka vyjížděla na oplach silně znečištěné a kluzké komunikace, kde vlivem deště došlo k naplavení nečistot.

 
1
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one