3264x450.JPG
Poslední aktualizace
02.02.2022

Předběžný plán školení členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice pro rok 2015

Předběžný plán školení
Členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice pro rok 2015

1. ŠKOLENÍ
1. Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů.
4. Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky.
13. Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech.

Délka školení 6 hodin (z toho 2 hodiny praxe), místo: klubovna, HZ Žirovnice, školitel: Přibyl, Bazala
 
VÝCVIK 
- výcvik s DT – kontrola před užitím (teorie, praxe)

Délka školení 2 hodin, místo: HZ Žirovnice, školitel: Vopravil, Bazala
 
2. ŠKOLENÍ  
Dopravní nehody - teorie 1/2
- základy BOZP, nehody osobní vozidlo, autobus, nákladní automobil, hybridní automobil.
- umístění autobaterii ve vozidlech, pasivní a aktivní prvky ochrany.

Délka školení 4 hodin, místo: klubovna HZ Žirovnice, školitel: Hůla HZS Pelhřimov

3. ŠKOLENÍ   
7. Rozbory příčin vzniku požáru z pohledu důležitosti zachování stop vedoucí k zjištění příčin vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany policie ČR, DVD stopy požáru.
- výcvik s DT – kontrola před užitím, použití (teorie, praxe)
- cvičné jízdy řidičů

Délka školení 3 hodin, místo: klubovna HZ Žirovnice, školitel: Bazala, Janů
 
4. ŠKOLENÍ
11. Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsu.
12. Vystupování z vozidla.

Délka školení 4 hodin, místo: klubovna HZ Žirovnice, školitel: Vopravil, Bazala

5. ŠKOLENÍ (POUZE ČLENOVÉ LEZECKÉHO DRUŽSTVA)
Školení členů lezeckého družstva - teorie

Délka školení 3,5 hodiny, místo: klubovna HZ Žirovnice, školitel: Janů

6. ŠKOLENÍ        
- výcvik s motorovou pilou – praxe
- výcvik s DT – kontrola před užitím, použití (teorie, praxe)
 
Délka školení: viz prezenční listina, místo: lesy města Žirovnice, louka u HZ Žirovnice, školitel:.
 
7. ŠKOLENÍ    
 
Dopravní nehody - praxe 1/2
- správné zabezpečení vozidla.
- první pomoc před a při vyprošťování zraněných osob.
- postupy vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
- třídění zraněných.
 
Délka školení 4 hodin, místo: louka HZ Žirovnice nebo vrakoviště, školitel: p. Hůla
 
8. ŠKOLENÍ
- záchrana z vody, výcvik na lodi - teorie
 
Délka školení 4 hodin, místo: HZ Žirovnice, školitel: Bazala, Vopravil, Čekal
 
9. ŠKOLENÍ (POUZE ČLENOVÉ LEZECKÉHO DRUŽSTVA)
Školení členů lezeckého družstva - teorie, praxe

Délka školení 4,5 hodiny, místo: lezecká stěna, školitel: Janů

VÝCVIK
- výcvik s DT – kontrola před užitím, použití (teorie, praxe)
- cvičné jízdy řidičů
 
Délka školení 3 hodin, místo: louka u HZ Žirovnice, HZ Žirovnice, školitel: Bazala
 
10. ŠKOLENÍ
14. Dopravní a útočná hadicová vedení
15. Volba hasební látky a její správná aplikace
 
Délka školení 6 hodin (4 hodiny praxe), místo: louka u HZ Žirovnice, HZ Žirovnice, školitel: Bazala, Vopravil, Janů

11. ŠKOLENÍ
- záchrana z vody, výcvik na lodi - praxe
 
Délka školení 4 hodin, místo: rybník Žirovnice, školitel: Bazala, Vopravil, Čekal
 
12. ŠKOLENÍ
9. Obsluha přidělených spojových prostředků
- výcvik s DT – kontrola před užitím, použití (teorie, praxe)
- cvičné jízdy řidičů
 
Délka školení 3 hodin (z toho 2 hodiny praxe), místo: louka u HZ Žirovnice, HZ Žirovnice, školitel: Janů

13. ŠKOLENÍ  
 Dopravní nehody - teorie 2/2 
– první pomoc u DN 
- třídění raněných dle metody START.
- postupy vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
- nebezpečné látky – klasifikace, jejich určování, označování a práce s nebezpečnou látkou u zásahu.
- přeprava nebezpečné látky, Kemler kód, UN kód, označení tlakové láhve.

Délka školení 4 hodin, místo: klubovna HZ Žirovnice, školitel: p. Hůla

14. ŠKOLENÍ  
Dopravní nehody – praxe 2/2
- správné zabezpečení vozidla.
- první pomoc před a při vyprošťování zraněných osob.
- postupy vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
- třídění zraněných.
 
Délka školení 4 hodin, místo: louka u HZ Žirovnice, vrakoviště, školitel: p. Hůla
 
15. ŠKOLENÍ   
16. Odvětrání objektů
- výcvik s DT – kontrola před užitím, použití (teorie)
- cvičné jízdy řidičů
 
Délka školení 4 hodin (praxe 1:30 hodin), místo: HZ Žirovnice - garáže, školitel: Vopravil, Čekal, Janů
 
16. ŠKOLENÍ
19. Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru - teorie
19. Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru – praxe
 
Délka školení 3 hodin, místo: HZ Žirovnice, školitel: Bazala, Vopravil
 
OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ ČLENA JSDH 
ověření znalostí člena jednotky SDH Žirovnice
- test, ústní zkouška, praxe
 
Délka školení 3 hodin, místo: HZ Žirovnice
 
VELITELÉ
Leden – prosinec 2015 
5. Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
6. Statistické sledování událostí, platby
a) zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
b) zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
c) zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.) pouze jednotky SDH obcí
d) poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů
(zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti
(zadané cestou ZOČ) – pouze jednotky  SDH obcí
8. Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
17. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
18. Zásah v objektu Armády ČR
23. Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

Začátek leden 2015, každý velitel provede školení samostudiem během roku 2015, proškolení daných témat každý velitel potvrdí svým podpisem na prezenční listině
 
STROJNÍCI

Leden – prosinec 2015 
3. Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo přednostní jízdy
20. Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
21. Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
22. Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
Cvičné a kondiční jízdy jsou během roku uvedeny pouze orientačně, každý strojník splní daný počet jízd dle potřeby a předpisu.
 
Začátek leden 2015, každý strojník provede školení samostudiem během roku 2015, proškolení daných témat každý velitel potvrdí svým podpisem na prezenční listině.
22.06.2015 14:09:51
sdhzirovnice
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one