3264x450.JPG
Poslední aktualizace
14.10. 2020
Rád bych Vám zde představil polygon Zbiroh, v kterém jsem měl to štěstí díky mému zaměstnání získat nové zkušenosti, jak se chovat v přítomnosti požáru. Jedná se o výcvikové středisko, které obsahuje flashover kontejner na tuhá paliva (pozorovací kontejner) a plynná paliva, simulace zásahu v podzemní garáži. Ve vnějším prostoru pak hasiči mohou nacvičovat hašení zásobníku plynu (LPG), produktovod (ropovody, plynovody, parovody), zásobník na sypký materiál a vodíkové hospodářství, které prezentuje zásahy s nepřítomností svítivého plamene (např. alkoholy, vodík, přehřátá pára).

Toto zařízeno je určeno:
  • k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných podmínkách
  •  k ověřování technických nebo taktických parametrů věcných prostředků požární ochrany a taktických postupů
  • k simulaci charakteristických podmínek při požárech bytů, sklepních prostor, otevřených technologických zařízení; trenažér je určen k provádění praktické přípravy hasičů bez rozdílu, v jakém druhu jednotky PO vykonávají službu
  • k získání a prohlubování praktických zkušeností s projevy požáru v uzavřeném nebo venkovním prostoru
  • k získání a prohlubování praktických zkušeností s pozorováním příznaků požáru uvnitř objektu a venkovního prostoru s cílem na základě svých pozorování předvídat možná nebezpečí a míru rizika
  • k získání a prohlubování schopností rozeznat, vyhodnotit a správně reagovat na příznaky nelineárních projevů rozvoje požáru, kterými jsou žíhavé plameny (rollover), explozivní hoření (backdraft), celkové vzplanutí (flashover) apod.
  • k získání a prohlubování znalostí účinného používání technických a ochranných prostředků.
 
Vysvětlení pojmů:

Rollover, někdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezi hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.
Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Hlavní příčinou tohoto jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 st. C), dojde k jejich okamžitému vznícení.
Backdraft Po fázi volného rozvoje může při požáru v uzavřené místnosti dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamenné hoření. Hořící místnost je zcela zaplněna hustým kouřem. Teplota v místnosti může dosahovat až 500 st. C, tlak vzduchu rychle roste. Vlivem intenzivního sálavého tepla dochází k uvolňování výbušných plynů (např. metanu) z předmětů v zasažené místnosti. Tyto plameny zvyšují spolu s horkými zplodinami hoření riziko vzniku backdraftu. Ten vzniká tehdy, vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku. Vniklý vzduch naředí směs horkých plynů pod horní mez výbušnosti. Nic pak nebrání výbuchu směsi hořlavých plynů a par v zasažené místnosti. Je třeba si uvědomit, že backdraft může vzniknout všude tam, kde požár probíhá v místnosti bez možnosti dalšího přísunu vzduchu během požáru (sklepy, byty s uzavřenými okny atd.). Při jakémkoliv porušení těsnosti takové místnosti může dojít k výbuchu. Varovnými signály upozorňujícími na nebezpečí backdraftu jsou: malé nebo žádné plameny, žlutošedý až černý kouř, malými netěsnostmi unikají obláčky kouře (jako zpod pokličky hrnce), extrémní sálavé teplo, drnčení okenních tabulí, pískání vzduchu proudícího malými netěsnostmi (např. okenními nebo dveřními spárami) do hořící místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otevření oken nebo dveří.
1 (2).jpg
1 (3).jpg
1 (4).jpg
1 (5).jpg
1 (6).jpg
1 (8).jpg
1 (9).jpg
1 (10).jpg
1 (11).jpg
1 (12).jpg
1 (13).jpg
1 (14).jpg
1 (15).jpg
1 (16).jpg
1 (17).jpg
1 (18).jpg
1 (19).jpg
1 (20).jpg
1 (21).jpg
1 (22).jpg
1 (23).jpg
1 (24).jpg
1 (25).jpg
1 (26).jpg
1 (27).jpg
1 (28).jpg
1 (29).jpg
1 (1).jpg
22.06.2015 14:05:07
sdhzirovnice
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one