3264x450.JPG
Poslední aktualizace
26.01. 2022

NOVELA ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ

Do další fáze se dostala snaha zajistit hasičům financování ze zisků pojišťoven. Do závěrečného schvalování se novela dostala po drobných pozměňovacích návrzích včera. O průběhu celého procesu jste u nás již mnohokrát četli. Výsledkem je aktuální komplexní pozměňovací návrh Výboru pro bezpečnost s pozměňovacím návrhem z úterý. Oba dokumenty jsou přílohou článku.
Česká kancelář pojistitelů (Kancelář) vytvoří fond zábrany škod, který se použije pro zábranu škod
vznikajících provozem vozidel. Fond zábrany škod je tvořen z odvodů z přijatého pojistného, z výnosů z investování dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších prostředků za předcházející kalendářní rok. Člen Kanceláře je povinen odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3 % z ročního příspěvku z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok. 

Výše roční ročního příspěvku:
l motocykl do 350 cm3 10,- Kč
l motocykl nad 350 cm3 50,- Kč
l osobní automobil do 1 850 cm3 80,- Kč
l osobní automobil nad 1 850 cm3 140,- Kč
l autobus 370,- Kč
l nákladní vozidlo do 12 t nebo přípojné vozidlo nad 3,5 t do 10 t 200,- Kč
l tahač nebo jiné nákladní vozidlo nad 12 t nebo přípojné vozidlo nad 10 t 550,- Kč
l speciální vozidlo 120,- Kč
l přípojné vozidlo do 3 500 kg 10,- Kč
l zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 20,- Kč

Prostředky fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů spojených s

a. pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek
integrovaného záchranného systému a ostatních složek integrovaného záchranného systému
poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,

b. úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,

c. realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou nebo

d. realizací speciálních programů

Z prostředků fondu zábrany škod se k úhradě nákladů poskytne nejméně 60 % hasičskému záchrannému sboru a z toho nejméně 20 % jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí. Z prostředků fondu zábrany škod se dále poskytne nejméně 15 % dalším složkám integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci speciálních projektů a programů. Hasičskému záchrannému sboru kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, která je zařazena do seznamu jednotek v rámci nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a která
zasahovala na výzvu operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, se uhradí náklady vzniklé:

a. úmyslným jednáním osoby, s výjimkou jednání osoby nesvéprávné nebo osoby, která s ohledem
na duševní poruchu není způsobilá ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, nebo

b. při jeho zásahu u dopravní nehody.

Zdroj čánku: WWW.POZARY.CZ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23.07.2013 20:55:33
sdhzirovnice
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one