3264x450.JPG
Poslední aktualizace
14.10. 2020
Jednotka byla vyslána s CAS 20 Scania k záchraně osoby do prostoru stavby NC v Počátkách. Po příjezdu na místo události a domluvě s VZ JSDH Počátky zajistila naše jednotka odčerpání cca 0,6 l vody na ploše cca 3,5x5 m pomocí dvou kalových čerpadel z výbavy CAS 20 Scania. Dále jednotka asistovala s vyproštěním osoby z převráceného nakladače a jeho transportem do vozidla ZZS. Po odčerpání vody z výkopu a domluvě s VZ HZS Kamenice nad Lipou jednotka provedla úklid materiálu a po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu. Na místě událostí dále zasahovala místní jednotka SDH Počátky a jednotka HZS Kamenice nad Lipou.
IMG_1413.jpeg
IMG_1409.jpeg
Jednotka vyjížděla s CAS 32 T148 do obce Štítné na pročištění kanalizace. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zanesení kanalizace v ustájení skotu, která odváděla vody při dešti a došlo k vyplavení části ustájení. Jednotka provedla pomocí hadice C pročištění kanalizačního vedení. Po pročištění ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka s DA Ford Transit během cesty k zásahu požáru lesního porostu za obcí Jakubín, provedla odstranění vyvráceného stromu který blokoval 3/4 komunikace cca 0,5 km za obcí Cholunná. Strom byl rozřezán pomoc MP a odstraněn z komunikace. Po provedeném úklidu komunikace pokračovala jednotka s DA Ford dále na místo požáru lesního porostu za obec Jakubín.
Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru lesního porostu po pálení k obci Jakubín. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k požáru porostu po lesní těžbě. Jednotka ihned nasadila z CAS 20 Scania 2 x proud C, aby zabránila šíření požáru do mladého lesního porostu a okolní suché trávy. Po příjezdu jednotky Počátky, byl nasazen další jeden proud D na dohašování menších ohnisek v horní části požářiště a druhý proud D, z výbavy JSDH Počátky na likvidaci menších ohnisek v prostoru mladého lesa. Jednotky postupně prováděli dohašovací práce a překopávání hrabanky v prostoru kořenů na celém místě zásahu. V obci Jakubín bylo zřízeno jednotkou SDH Častrov čerpací stanoviště požární vody, která byla na místo události dopravována pomocí CAS 32 (JSDH Žirovnice), CAS 20, CAS 24 (JSDH Počátky). Po provedené lokalizaci a likvidaci požáru byl proveden úklid materiálu.
Před odjezdem naší jednotky provedla jednotka z CAS 32 a CAS 20 dohašení několika ohnisek po pálení na sousedním pozemku z důvodu silného větru a možného opětovného vzplanutí. Po prolití
těchto ohnisek ukončila naše jednotka práci a po sbalení materiálu a doplnění vody na čerpacím stanovišti, se vrátila zpět na základu.
IMG_0986.jpeg
IMG_0996.jpeg
Jednotka byla vyslána s CAS 20 Scania a CAS 32 Tatra k hlášenému požáru po těžbě v lese mezi obce Ctiboř a Častrov. Po příjezdu na místo události a domluvě s VZ JSDH Počátky, připravila jednotka 2 proudy útočného vedení "D" a započala hašení a zabránění šíření požáru na další části lesa. Po částečném zahašení okrajů požárů postupovala jednotka s celkovou likvidací požáru od spodní strany, směrem k horní části požářiště. Během likvidace provedla rozhrabání několika hromad s klestím a provedla jejich prolití. Po prohlášené likvidaci celé události provedla jednotka úklid materiálu a po domluvě s VZ ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu. Na likvidaci události se podílela dále jednotka HZS Pelhřimov, HZS Kamenice nad Lipou, JSDH Počátky a JSDH Častrov.
Jednotka vyjížděla s CAS 20 Scania na odstranění nebezpečných stavů z komunikace a přilehlého parkoviště u hřbitova Starý Dvůr v Žirovnici. Jednotka po příjezdu na místo události zjistila, že je komunikace a přilehlé parkoviště silně znečištěno bahnem z přilehlé stavby. Jednotka provedla pomoci asanační lišty a otočně proudnice očistu komunikace a přilehlého parkoviště, dále provedla pročištění kanalizačního sběrače u kterého provedla tlakování. Na kompletní oplach komunikace a přilehlého parkoviště spotřebovala cca 10.000 litrů vody. Po dokončení prací ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána operačním střediskem na odstranění padlého stromu na komunikaci č. 409 Žirovnice směr Kamenice n/L za obcí Stranná. Po dojezdu do obce Rodínov ohlášeno na KOPIS, že se již žádný strom na komunikaci nenachází a vracíme se zpět na základu.
Dne 11.3.2021 byla naše jednotka vyslána s CAS 20 Scania, CAS 32 Tatra a DA Ford k požáru domu do obce Stojčín. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření v jednom z pokojů. Jednotka provedla kontrolu odpojení domu od elektrické sítě. Naše jednotka provedla dohašení požáru. Na místě dále naše jednotka řídila dopravu z důvodu nepřehlednosti na přilehlé komunikaci. Po ukončení události velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě dále zasahovala jednotka HZS Kamenice nad Lipou, a JSDH Počátky.
f9b01714-6b55-4dba-bb18-bec09d77ba51 (1).jpg
Jednotka byla povolána na oplach komunikace do ulice Hradecká. Při příjezdu na místo bylo bylo zjištěno, že se jedná o nános bahna na parkovišti u hřbitova a přilehlé části komunikace. Za pomoci asanační lišty bylo bahno odstraněno.
14.10.2020     Autor: Admin

V sobotu byla naše jednotka vyslána s CAS 20 Scania a DA 9 Ford Transit k dopravní nehodě za obcí Stranná. Jednotka po příjezdu na místo a provedeném průzkumu zjistila, že se jedna o DN bez zranění. Po příjezdu jednotky.....
Více v článku.
20201010 DN Stranná-Rodínov (2).jpg
20201010 DN Stranná-Rodínov (3).jpg
14.10.2020     Autor: Admin

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděla jednotka s CAS 20 Scania na pomoc posádce ZZS s transportem pacienta do vozidla ZZS v obci Cholunná.
4. 10. 2020     Autor: Admin

Ve středu po šesté hodině ranní, byla naše jednotka vyslána na pomoc s transportem osoby do vozidla ZZS zde v Žirovnici.
4.10.2020     Autor: Admin

Ve středu, 23.9. byla vyslána jednotka na požár kamen v RD v obci Počátky. Po příjezdu na místo zásahu, bylo po dohodě z velitelem zásahu domluveno, že na místě zůstane CAS 32 T148 jako záloha. CAS 20 SCANIA byla poslána zpět na základnu. Na místě události zasahovala dále jednotka SDH Počátky a HZS Kamenice nad Lipou.
3. 10. 2020     Autor: Admin

V neděli v ranních hodinách vyjížděla naše jednotka k transportu pacienta z podkroví RD do vozidla ZZS.
3. 10. 2020     Autor: Admin

V pondělí krátce před druhou hodinou odpoledne vyjížděla naše jednotka s CAS 20 Scania k dopravní nehodě dvou automobilů se zraněním. Po příjezdu na místo události ošetřovala posádka ZZS dvě zraněné osoby a jednotka provedla stabilizaci a zajištění vozidel, provedla zasypání uniklých kapalin z vozidla a provedla odpojení akumulátorů. Po zdokumentování nehody .....
Více v článku.
1599499436972.jpg
1599499436961 (1).jpg
eRouška.jpg

Nainstalujte si i Vy eRouska.cz 2.1 a pomozte zabránit s šířením viru COVID-19 i mezi námi.
 

Nová eRouska.cz funguje na App Store i na Google Play.
 

Tato aplikace nejde prakticky využít na sledování osob, nikdo neví KDE jste byli, ani s KÝM, hygiena Vám v případě kontaktu s pozitivní osobou zašle upozornění a je pouze na Vás jak se zachováte.
 

21.08.2020     Autor: Admin

Naše jednotka byla vyslána na požár haly v areálu firmy v Žirovnici. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se jedná o hlášenou událost pomocí EPS. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.
21.08.2020     Autor: Admin

Jednotka byla vyslána na likvidaci nebezpečného hmyzu ve výšce 7 m v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se nachází vosí hnízdo v prostoru střechy. Jednotka provedla pomocí nastavovacího žebříku mechanické odstranění a prostor, kde se hnízdo nacházelo vystříkala přípravkem k tomu určeným.
Po provedeném úklidu materiálu se vrátila zpět na základnu.
21.08.2020     Autor: Admin

Dnes v dopoledních hodinách vyjížděla naše jednotka s CAS 20 Scania k transportu pacienta do vozidla ZZS zde v Žirovnici.
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one