3264x450.JPG
Poslední aktualizace
14.10. 2020
Dobrý den vážení návštěvníci našich webových stránek Sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice. Náš sbor byl založen po velkých požárech. Tyto požáry přesvědčili naše občany o nutnosti založení hasičského sboru. Na své první výborové schůzi 26. února 1877 pracoval prozatímní čtyřčlenný výbor ve složení František Brabec, František Bystřický, Antonín Emmer a Antoní Valenta. Jsme velice rádi, že jste na tyto stránky zavítali a doufáme, že si z nich odnesete nové informace o aktualitách ve Sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice, jednotce SDH města Žirovnice. Pokusíme se Vám přinášet nejnovější informace o činnosti sboru, aktuality ze zásahů JSDH Žirovnice, činnosti mladých hasičů i soutěžního družstva mužů. Doufáme, že se Vám tyto stránky budou líbit a budete se na ně rádi vracet.
Datum Č. Událost Doba
zásahu
Počet
členů
Foto
11.08.2020, 13:58 42.   Planý poplach - požár hlážený na PCO Žirovnice 0:49 6  
10.08.2020, 18:58 41.   Technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu Žirovnice 0:48 5  
04.08.2020, 17:36 40.   Ostatní pomoc - transport pacienta Žirovnice 0:26 6  
27.07.2020, 19:23 39.   Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu Žirovnice 0:17 4  
25.07.2020, 17:07 38.   Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů Žirovnice 0:50 4  
Jednotka při cestě od předchozího zásahu dostala zprávu o padlém stromu na komunikaci č. 40912 směr Metánov . Po projeti celého úseku ze Žirovnice na konec obce Metánov bylo odstraněno několik velkých větví z komunikace. Větve jednotka odstranila mimo komunikaci. V části u Cihelny byla odstraněna vrba za pomoci MŘP, která bránila provozu.
Jednotka při cestě ze Štítné ve směru na Litkovice odstranila strom přes vozovku pomocí motorové pily.
Jednotka při cestě z předchozího zásahu narazila na popadané větvě a strom přes vozovku na silnice 1325. Po projeti celého úseku ze Štítné do obce Litkovice bylo odstraněno několik velkých větví které zasahovaly do silnice a jeden strom za pomoci MŘP. Větve a část stromu jednotka odstranila mimo komunikaci.
Jednotka byla vyslána na Silnice II/409 na popadané větvě přes vozovku. Po projetí celého úseku ze Žirovnice na konec obce Stranná bylo odstraněno několik velkých větví které zasahovaly do silnice. Větve a část stromu byl odstraněn mimo komunikaci.
Jednotka byla vyslána pročištění česel na rybníku Mlýnský. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k vzedmutí vodní hladiny (cca 20 cm) na rybníku Mlýnský vlivem naplavení kusů dřev a rákosu do stavidel a hrozilo zatopení nemovitostí na kraji rybníka. Jednotka provedla osvícení místa zásahu LED halogenem z výbavy CAS a pomocí trhacích háků postupné odstraňování naplavenin ze stavidel a jejich celkové pročištění. Po ukončení prací na rybníku Mlýnský, přešla jednotka na kontrolu rybníka Hutní, ze kterého odstranila naplavené nečistoty ze stavidel.
Jednotka byla vyslána na Silnici II/132 na padlý strom přes vozovku. Po projeti celého úseku ze Žirovnice na konec hranic Kraje Vysočina bylo odstraněno několik velkých větví které zasahovaly do silnice. Větve byly odstraněny mimo komunikaci.
Jednotka byla povolána do místní firmy, kde došlo vlivem deště k zatopení dvora areálu. Po příjezdu na místo a následném průzkumu bylo zjištěno, že voda vytéká z kanalizačních šachet a stéká po dvoře až do výrobních a skladovacích prostor firmy. Jednalo se v nejnižším místě o výšku vody 150cm. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a místo bylo osvětleno LED stožárem z výbavy CAS. Po ukončení zásahu bylo místo předáno zástupci společnosti.
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě, kdy došlo k pádu stromu na OA. Dle ohlášení se posádka nemůže dostat z vozidla. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že pomoc uvězněné posádce poskytl obyvatel přilehlého domu, který odřezal části stromu, které blokovali vystoupení. Jednotka ověřila, zda nejsou osoby zraněny a po domluvě se přemístila k další události.
Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru v průmyslovém objektu firmy v Žirovnici. Po příjezdu na místo události, kde již před objektem čekal zástupce firmy, od kterého bylo zjištěno, že došlo k zahoření CNC stroje. Zahašení bylo provedeno před příjezdem pomocí PHP obsluhou stroje. Byla provedena kontrola stroje, který byl již odpojen od elektřiny. Naše jednotka vyčkala příjezdu jednotky HZS Kamenice nad Lipou a vyšetřovatele příčin požáru. Následně po prohlídce objektu firmy a domluvě s VZ ukončila jednotka činnost a vrátila se zpět na základnu.
Ve středu 19.5.2021 byli členové jednotky nuceni včetně veškerého vybavení a techniky opustit hasičskou zbrojnici v Žirovnici, kde od 1.11.2020 probíhá kompletní rekonstrukce prostor. Již v průběhu listopadu byla výjezdová jednotka umístěna vždy v jednom garážovém stání, včetně šatních skříněk a techniky CAS 20 Scania. CAS 32 T 148 byla od 26.4.2021 umístěna v provizorním garážovém stání v areálu bývalého lihovaru v Žirovnici. Ve středu 19.5.2021 bylo nutné opustit hasičskou zbrojnici na dobou do ukončení prací nadobro. Provizorní zázemí našla jednotka včetně techniky v areálu bývalého lihovaru v ulici Hradecká. Dokončení první fáze stavebních prací...
Více v článku.
202160105_4096151537142868_3323325948254962751_n.jpg
201814508_4096151503809538_4566764577092409965_n.jpg
201577829_4096151527142869_5745962037639005134_n.jpg
201795350_4096151460476209_1805819514091129125_n.jpg
Jednotka byla vyslána v 1:11 na hlášený požár EPS do hotelu Artaban v Žirovnici. Po příjezdu na místo události se již část ubytovaných hostů nacházela před prostorem hotelu. Po otevření klíčového trezoru a následné kontrole pultu EPS bylo zjištěno, že došlo k sepnutí hlásiče v pokoji. VZ provedl odstavení čidla a vypnutí zvukového hlásiče EPS a průzkumná skupina provedla kontrolu pokoje a zjistila, že návštěvník ubytovaný v hotelu si zapálil v pokoji cigaretu a tím spustil signalizaci EPS. Po kontrole pokoje bylo na KOPIS nahlášeno, že se jedná o planý poplach a k požáru v objektu nedošlo. Po ukončení zásahu se vrátila jednotka zpět na základnu.
Jednotka vyjížděla na oplach komunikace do obce Litkovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nános bahna na komunikaci z plánovaného převozu sedimentu z rybníku Valacha v Žirovnici. Za pomoci asanační lišty bylo provedeno odstranění nečistot z komunikace.
Dále jednotka provedla po dohodě se zástupcem MěÚ odstranění nečistot z komunikace v ulici Hradecká od rybníku Starý dvůr po odbočku do obce Litkovice, kde se rovněž nacházela vrstva bahna, a hrozilo zde nebezpečí pro projíždějící vozidla. Jednotka pomoci asanační lišty provedla odstranění bahna.
Po ukončení zásahu se vrátila jednotka zpět na zákaldnu.
Jednotka byla vyslána operačním střediskem k odstranění stromu, který částečně zasahoval do silnice č. 132 mezi obcemi Žirovnice - Zdešov. Na místě události jednotka pomocí řetězové pily provedla odstranění padlého stromu a zprůjezdnila komunikaci.
Dne 15.5.2021 byla naše jednotka vyslána s CAS 20 Scania na adresu Sídliště v Žirovnici na pomoc s transportem pacienta. Po průzkumu jednotka provedla transport pacienta ze 4.NP do vozidla ZZS. Po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána k otevření uzavřených prostor na Sídliště v Žirovnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zabouchnutí vchodových dveří do bytu v panelovém domě a před domem se nachází uživatelka s malým dítětem. Po zjištění, že je byt v pronájmu bylo ověřeno u sousedů, zda zde dotyčná opravdu bydlí. Po ověření byl byt otevřen. Uživatelka následně předložila k ověření nájemní smlouvu o užívání bytu. Po úklidu materiálu ukončila jednotka zásah a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána v Žirovnici do ulice Nerudova na tlakování kanalizace. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem a domluvou s majitelem zjištěno, že došlo k zanesení kanalizačního potrubí v šachtě. Jednotka na místě provedla pomocí 1x C a nástavce na tlakování pročištění kanalizačního vedení k domu. Po provedeném vyčištění ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
Jednotka byla vyslána do obce Štítné na tlakování kanalizace. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem a domluvou se zástupcem fi. zjištěno, že došlo k zanesení kanalizačních vpustí v ustájení skotu a vlivem deště k vyplavení části ustájení. Zaměstnanci již před naším příjezdem prováděli odhrnutí naplavených nečistot a čištění vpustí. Jednotka na místě provedla pomocí 1x C a nástavce na tlakování pročištění několika vpustí. Po provedeném vyčištění ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu.
IMG_0997.jpeg
IMG_0986.jpeg
Jednotka byla vyslána k hlášenému požáru chrastí 1x1 m. Již během příjezdu na místo události a prováděném průzkumu bylo evidentní, že došlo k rozšíření požáru vlivem silného větru na větší plochu cca 60x50 m. Velitel jednotky ohlásil žádost o posilovou jednotku s další CAS. Z CAS 20 byl ihned nasazen 1 x proud C a 1 x proud D aby bylo zabráněno dalšímu šíření požáru. Po příjezdu CAS 32 T148 bylo k likvidaci požáru korun stromů cca 2-6 m vysokých použito......
Více v článku.
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one